Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z poszczególnych usług na naszej stronie mogą obowiązywać różne przepisy, które zostaną wyjaśnione poniżej osobno. Twoje dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych. Dane mają charakter osobisty, gdy można je wyraźnie przypisać do konkretnej osoby fizycznej. Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG). Poniższe przepisy informują w tym zakresie o rodzaju, zakresie i celu zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę.

Office in Germany

Dr.-Ing. Stanislaw Koscielski (used machines)

Bellinostr. 42,

72764 Reutlingen, Germany

 

Office in Poland

TRADING – DR STANISŁAW KOŚCIELSKI

ul.Boya-Żelenskiego 1 m. 43

91-747 Łódź, Poland

 

Tel.: +49 7121 2055120

Fax: +49 7121 2055121

mobile: +49 172 67 77 678

e-mail: info@koscielski.de

 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie ma luki w zabezpieczeniach, dlatego pełna ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

 

Używanie plików Cookies

Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookies, aby rozpoznać wiele zastosowań naszej oferty przez tego samego użytkownika / posiadacza dostępu do Internetu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje i zapisuje na Twoim komputerze. Służą one do optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert. Są to głównie tak zwane „pliki cookie sesji”, które są usuwane po zakończeniu wizyty. Jednak te pliki cookie czasami dostarczają informacji, które automatycznie rozpoznają Ciebie. To rozpoznawanie jest oparte na adresie IP przechowywanym w plikach cookies. Informacje uzyskane w ten sposób służą optymalizacji naszych ofert i ułatwiają dostęp do naszej witryny. Możesz zapobiec instalacji plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny.

 

Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”. Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze, umożliwiając w ten sposób analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez te pliki cookies, takie jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin witryny, w tym adres IP, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Korzystamy z Google Analytics w naszej witrynie internetowej z funkcją anonimizacji IP. W tym przypadku twój adres IP zostanie już skrócony, a tym samym zanonimizowany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z naszej witryny, tworzenia raportów dotyczących naszej działalności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

Google nie rości sobie prawa do połączenia twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny.

Ponadto Google oferuje opcję dezaktywacji w najpopularniejszych przeglądarkach, zapewniając większą kontrolę nad tym, jakie dane Google zbiera i przetwarza. Jeśli włączysz tę opcję, informacje o odwiedzinach witryny nie będą wysyłane do Google Analytics. Aktywacja nie zapobiega przekazywaniu nam informacji ani innym usługom analizy internetowej, z których możemy skorzystać. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji rezygnacji Google i włączyć tę opcję, odwiedź poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Korzystanie z Google Maps z komponentami rekomendacji

Na naszej stronie używamy komponentu „Google Maps” w połączeniu z tak zwaną „funkcją udostępniania”. „Google Maps” to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwana dalej „Google”. Za każdym razem, gdy wywołujesz ten komponent, Google ustawia plik cookie do przetwarzania ustawień użytkownika i danych podczas przeglądania strony, na której zintegrowano komponent „Google Maps”. Ten plik cookie zwykle nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po upływie określonego czasu, chyba że zostanie ręcznie usunięty przez Ciebie. Jeśli nie zgadzasz się z przetwarzaniem swoich danych, możesz wyłączyć usługę „Google Maps” i uniemożliwić przesyłanie danych do Google w ten sposób. Aby to zrobić, musisz wyłączyć funkcję Java Script w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z „Google Maps” lub tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” i informacji uzyskanych za pośrednictwem „Google Maps” podlega Warunkom korzystania z usług Google http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/regional.html
oraz dodatkowym warunkom korzystania z usługi „Google Mapy”
https://www.google.com/intl/en_uk/help/terms_maps.html

Po wywołaniu strony „Mapy Google” te „składniki rekomendacji” powodują, że przeglądarka, której używasz, pobiera odpowiednią reprezentację komponentu od odpowiedniego dostawcy. To informuje odpowiedniego usługodawcę o nazwie powyżej, która strona jest aktualnie odwiedzana. Jeśli jesteś zalogowany do wyżej wymienionych dostawców w momencie uzyskania dostępu do strony „Mapy Google” na swoim koncie osobistym, mogą oni zbierać informacje o stronie, którą poleciłeś, a także adres IP i inne informacje związane z przeglądarką. połączyć każde konto. Jeśli chcesz zapobiec przekazywaniu i przechowywaniu danych o Tobie i Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej przez danego dostawcę, musisz wylogować się z tych dostawców przed wizytą na naszej stronie.

 

Możliwość kontaktu

Oferujemy możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia kontaktu. Przekazanie ich osobom trzecim nie ma miejsca. Porównanie danych zebranych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny, również nie jest wykonywane.

 

Dane serwera

Ze względów technicznych, m. in. następujące dane, które twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy przestrzeni internetowej (Webspace-Provider), są rejestrowane (tak zwane pliki dziennika serwera):

• Typ i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny
• Strona internetowa, z której nas odwiedzasz (URL strony odsyłającej)
• Strona internetowa, którą odwiedzasz
• Data i godzina twojego dostępu

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które możesz podać, a więc nie pozwalają wyciągać żadnych wniosków na temat konkretnej osoby. Są one wykorzystywane do celów statystycznych w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych ofert.

 

Informacja / cofnięcie / anulowanie

Na podstawie federalnej ustawy o ochronie danych możesz kontaktować się z nami bezpłatnie, przesyłając pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania twoich danych osobowych i ich poprawiania, blokowania, usuwania lub cofania danej zgody. Zwracamy uwagę, że jesteś uprawniony do korekty nieprawidłowych danych lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie można temu zapobiec poprzez ustawowy obowiązek zatrzymania.

 

Sample Data Privacy Policy Statement provided by the Law Offices of Weiß & Partner